ΕΚΠΑ: Ξεκινά Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνδιάρκειας δύο (2) μηνών.

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα απευθύνεται στους αποφοίτους των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, που επιθυμούν να λάβουν την άδεια του ξεναγού στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 710/1977. Οι θέσεις του προγράμματος ορίζονται έως πενήντα (50).

Oι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 16/10/2023 μέχρι και 29/10/2023, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο ΕΚΠΑ (ταχ. δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Τομέας Ιστορίας, 4ος όροφος, 409 και ώρες 9.00-14.00 μ.μ.).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο βάσει των κριτηρίων του πίνακα της προκήρυξης της Υπουργικής Απόφασης που επισυνάπτεται.

Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο τόπος διεξαγωγής θα είναι οι εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη μετάβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία εκτός Αθηνών. Επιπλέον, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο της Φιλοσοφικής Σχολής με την καταβολή συμβολικής συμμετοχής ύψους 4€ ανά γεύμα.

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα τηλέφωνα: 210 7277432 (κ. Μαρία Γκιώνη, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης) και 210 7277400 (κ. Μικέλα Σκούντζου, Τομέας Ιστορίας).

Η περίοδος υλοποίησης των μαθημάτων ορίζεται από 18/12/2023 έως 23/02/2024.

Διάβασε ΕΔΩ την ΑΠΟΦΑΣΗ

Η επιστημονική ομάδα της LABORA βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Για να βρεις τα διαθέσιμα προγράμματα μας, πάτησε εδώ.